ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκουμε τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των ξενοδοχείων στο περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό προσκαλούμε τους πελάτες μας να στηρίξουν τις προσπάθειες για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις λειτουργίες τους.

Για την επίτευξη των στόχων μας σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια:

• για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας: – με αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων με led ή οικονομικούς όποτε υπάρχει ανάγκη νέου,

• για τη μείωση της κατανάλωσης νερού: – δυνατότητα χρήσης ½ ποσότητας νερού, στα καζανάκια των τουαλετών – επιλογή εξοπλισμού που εξοικονομεί νερό

• για τη μείωση των αποβλήτων που αποστέλλουμε προς διάθεση: – μέσω διαχωρισμού ρευμάτων εν δυνάμει ανακυκλώσιμων αποβλήτων, όπως γυαλί, χαρτί, μπαταρίες, μαγειρικά έλαια κλπ. και ανακύκλωση αυτών – με την επισκευή ή συντήρηση εξοπλισμού και επίπλων έναντι της αντικατάστασης τους, όποτε αυτό είναι εφικτό

• για τη μείωση της χρήσης των δυνητικά επιβλαβών χημικών ουσιών στις καθημερινές μας λειτουργίες: – με χρήση, όταν είναι δυνατόν, βιοδιασπώμενων και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών καθαρισμού – με την αγορά προϊόντων που έχουν φτιαχτεί από ανακυκλωμένα προϊόντα ή είναι τα ίδια ανακυκλωμένα, μη επιβλαβή, βιοδιασπώμενα και χωρίς τοξικές ουσίες, όπου αυτό είναι δυνατό.

Ζητούμε λοιπόν από τους εξωτερικούς παρόχους και τους πελάτες μας, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να ενστερνίζονται τις αρχές μας, να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ